Ruimte geven aan mensen in samenwerkingsverbanden of samenhangende systemen om zo complexe vraagstukken los te trekken waardoor er een gezamenlijke beweging kan ontstaan – dat doet In Concreto.

De begeleiding door In Concreto maakt dat blokkades, spanning en weerstand, die bijvoorbeeld ontstaan bij verandering, los komen en hanteerbaar worden. Ook zaken of emoties die onderhuids spelen, die niet worden benoemd  maar wel voelbaar zijn, worden bespreekbaar.  

In Concreto plaatst de vraagstukken in samenspraak met betrokkenen in een dynamisch, sociaal duurzaam perspectief zodat spanning en energie weer constructief en positief worden aangewend in de samenwerking.

De website is als gevolg van de paradigmawisseling momenteel onder constructie. Op deze plek plaats ik onregelmatig duiding van gebeurtenissen.