Ruimte geven aan mensen in samenwerkingsverbanden of samenhangende systemen om zo taaie, complexe vraagstukken los te trekken waardoor er weer beweging ontstaat – dat doet In Concreto.

De begeleiding door In Concreto maakt dat blokkades en weerstand, die bijvoorbeeld ontstaan bij verandering, los komen en hanteerbaar worden. Zaken of emoties die onderhuids spelen, die niet worden benoemd  maar wel voelbaar zijn, worden bespreekbaar.  

In Concreto plaatst deze vraagstukken in samenspraak met alle betrokkenen in een dynamisch perspectief. Daar worden spanning en energie positief geladen en sociaal duurzaam.

De website is als gevolg van de paradigmawisseling momenteel onder constructie. Op deze plek plaats ik onregelmatig duiding van gebeurtenissen.