Idealen organiseren

Jayne E.T. Slot

 

Een ideaal wortel laten schieten, laten rijpen én laten beklijven heeft tijd nodig. Jayne Slot heeft zowel het ongeduld om iets te willen veranderen als het geduld voor groei en ontwikkeling.


“Ik heb een juridische achtergrond. Als scholier vond ik argumenteren en redeneren leuk, en ik ging rechten studeren – de ‘warme’ kant ervan: rechtsfilosofie en sociaal/juridisch. Mijn werkende leven begon, halverwege jaren ’80, als bezwaarschriftadviseur bij de sociale dienst in Spijkenisse.”

“Vrijwilligerswerk bij festivals in Rotterdam eind jaren ‘80 legde (achteraf bezien) de kiem voor In Concreto. Een van die festivals, Rotterdam Danst, werd ‘mijn’ project, omdat ik had gezien – én gezegd! – dat Rotterdam een festival-stad zou worden, en dus een jurist met kennis daarvan nodig had.
Een festival of een evenement kan een eyeopener zijn: mensen zien ineens dat iets ook anders kan. Maar zoals dat gaat met evenementen, juist vanwege de eenmaligheid ervan: dat helder inzicht-gevoel zakt ook weer weg. En ik wil dat juist bestendigen, in een structuur vatten.”

“Sindsdien specialiseer ik mij in het spanningsveld tussen een goed idee hébben enerzijds en een goed idee uitvoeren anderzijds. Dus werk ik met mensen die – in een groep, in een structuur – handen en voeten aan hun goede idee willen geven. Abstract denken en praktisch handelen lopen in mijn manier van werken effectief in elkaar over; het is mijn sterke punt.”


Soepele structuren

 

“Een structuur is een set van regels en afspraken, en daarbinnen zit je vrijheid, je ruimte. Het uitgangspunt van In Concreto is: gebruik structuren in plaats van je ertegen te verzetten, dan ontstaat ruimte. Ik werk mee aan structuren die sociaal, flexibel én inclusief zijn: een inclusieve structuur, waar iedereen aan bij wil dragen.

“We hebben ooit met z’n allen structuren, regels en wetten bedacht en gemaakt, als hulpmiddel om samen te leven en te werken. Zodra de structuur te star of te knellend wordt, kun je drie dingen doen: óf je past je aan, óf je stapt eruit, óf je gaat met anderen in gesprek en aan de slag om de structuur te veranderen zodat daarin wél ruimte ontstaat.
In Concreto gaat voor de derde optie. En ik kan, in de meest uiteenlopende groepen mensen, zien waar ruimte ontstaat en helpen die maximaal te benutten.”