In Concreto brengt idealen in de praktijk

Samen een ideaal – groot of klein – verwezenlijken vraagt om meer dan ieders goede wil. In Concreto smeedt welwillende individuen tot een doelgerichte groep. Een groep die iets neerzet waar de wereld (een beetje) beter van wordt, en vervolgens zorgt dat het beklijft: sociale duurzaamheid. In Concreto gebruikt daarvoor sociocratie, dynamische oordeelsvorming en sociale driegeleding als gereedschap.

Sociocratie

Samen iets van de grond tillen betekent regelmatig afstemmen tussen individu en groep. Dit is het spanningsveld waarop In Concreto zich thuis voelt. Dat doet In Concreto bij voorkeur sociocratisch: overleggen en besluiten nemen zo dat de aanwezige kennis in een groep of organisatie een centrale rol speelt.
Sociocratische besluitvorming betreft beleid en kent geen hiërarchie. De uitvoering van de besluiten wél – in de uitvoerende fase heb je wel degelijk een kapitein nodig. Op een sociocratisch schip helpt iedereen mee om dat schip de goede kant op krijgen, en is ieders kennis van waarde. Alle individuen verbinden zich aan het gezamenlijk doel (en elkaar).

1.
Besluitvorming door consent
2.
Een organisatie wordt opgebouwd uit kringen
3.
Kringen zijn dubbel gekoppeld
4.
Taaktoedeling gebeurt volgens een verkiezing
Consent betekent: geen overwegend beargumenteerd bezwaar. Een kring is een groep van personen met een gemeenschappelijk doel. De kring organiseert de drie elementen: leiden, uitvoeren en meten. Ten minste twee personen uit een kring nemen deel aan de besluitvorming in de naasthogere kring. Het kiezen van personen voor functies en/of taken gebeurt door de kring, volgens het consentbeginsel, na open argumentatie.

Dynamische oordeelsvorming

In Concreto gebruikt dynamische oordeelsvorming om sociocratie in de praktijk brengen. Zij zijn voor In Concreto onlosmakelijk met elkaar verbonden: ze versterken en ondersteunen elkaar.
Kwesties aan de orde stellen met behulp van dynamische oordeelsvorming (of dat nu persoonlijke, organisatorische of praktische problemen zijn) betekent vragen stellen, continu. Door voortdurend in de velden van de lemniscaat  te bewegen, ontstaat ruimte. Die ruimte maakt nieuwe keuzes zichtbaar en inzichten mogelijk.
In Concreto gebruikt dynamische oordeelsvorming om mensen inzicht te laten krijgen in ieders persoonlijke oordeelsvorming: hoe komt een individu tot zijn besluit, hoe geef je individuele oordelen een plek in groepsbelangen?

Dynamische oordeelsvorming


Sociale driegeleding: JES

In een ideale wereld zijn vrijheid, gelijkheid, broederschap met elkaar in balans. Een prachtige, maar nogal abstracte drieslag. In Concreto vertaalt het verlichtingsideaalplaatje naar een praktisch diagnosemodel waardoor elk verbeter- of veranderproces tegen het licht gehouden kan worden: het JES-model. Juridisch, Economisch, Sociaal – in ieder proces spelen deze drie componenten een rol en dienen ze zich tot elkaar te verhouden. Wil een proces slagen, dan zal iedere component tot z’n recht moeten kunnen komen. Bij een economisch proces geeft de broederschap de doorslag, in een juridisch proces de gelijkheid en in een sociaal proces de vrijheid. De andere twee waarden dienen echter wel meegewogen te worden, er moet een balans zijn. Dat geldt voor een overnameplan van een multinational, dat geldt voor de organisatie van een benefietconcert in de buurt.

J
Het juridische domein:
gelijkheid
E
Het economische domein:
broederschap
S
Het sociale domein:
vrijheid
Wat is rechtvaardig? Heeft iedereen dezelfde mogelijkheden? Hoe zorgen we voor elkaar? Wat delen we en wat is onze eigen verantwoordelijkheid? Is iets een goede ruil? Heeft het individu ook persoonlijke vrijheid in de groep? Wat zijn de beste manieren om ‘human resources’ te benutten?