Idealen in actie

Ruimte maken is nodig voor verandering: of je nu de bedrijfsvoering binnen een stadhuis wilt vernieuwen of een buurtbarbecue organiseren    in een straat waar niemand elkaar kent. Elk initiatief draagt het dilemma   in zich waar In Concreto goed in is: wij mensen houden van nature niet van verandering, en toch wíllen de idealisten onder ons het wel, veranderen. Hoe dan?

Willen versus moeten

Als iets moet, is de kans groot dat je niet zo graag wil. Maar als je iets wilt, voelt doen-wat-daarvoor-nodig-is meestal niet als moeten. Dat kun je mensen niet opleggen, dus ‘moet’ de wil van binnenuit komen. Het proces begeleiden dat uitmondt in ‘van moeten naar willen’ is, naast concreet maken en ruimte zoeken, de derde pijler van In Concreto.
In Concreto biedt op het juiste moment in zo’n proces de helpende hand: het moment waarop welwillende individuen weliswaar goed weten welke kant zij op willen, maar tegen obstakels aanlopen. Tegen de natuurlijke onwil om te veranderen, bijvoorbeeld. In Concreto zorgt dan dat zo’n groep of organisatie toch de ruimte ziet – en ervaart – om verandering in gang te zetten.

Sociaal duurzaam

Bureau In Concreto vindt sociale duurzaamheid van groot belang – goede ideeën concretiseren is één ding, ze bestendigen is vers twee. Jayne Slot, oprichter van In Concreto, werkt sociocratisch: een methode waarin de stem, mening en kennis van alle betrokkenen van belang is.

Jayne Slot zet al dertig jaar idealen om in concrete uitvoeringen. Haar eigen idealen, maar vooral die van anderen. De uwe/jouwe ook?

Voor wie en met wie?

Eerst denken en dan vooral doen. Waar een goed idee aanslaat en serieus wordt, is In Concreto is op z’n best. Voor en met wie werkt Jayne Slot?

 • Investing in social sustainibility

  Jayne Slot werd getroffen door de overlap die het gedachtegoed van Economy Transformers (ET) heeft met het theoretisch gereedschap van In Concreto. Toen duidelijk werd dat bij ET behoefte was aan meer samenhang tussen de verschillende loten van het gedachtegoed, was de verbinding snel gemaakt.

  Aan de ET academie onderzoekt zij nu op welke manier In Concreto met de zes sleutels van transitie bij kan dragen aan de transformatie van onze economie en samenleving. Bijvoorbeeld door het creëren van ruimte voor sociale duurzaamheid waarmee we onze samenleving meer “transitie-proof” maken.

   

 • Project(bege-)leider stedelijke activiteiten Opzoomer Mee

  Bij het Rotterdamse ‘Opzoomeren’ is Jayne Slot vanaf het begin betrokken. Op 28 mei 1994 was de eerste Rotterdamse Opzoomerdag een feit, en onder de noemer ‘Opzoomer Mee‘ wordt er nog steeds volop aan de stad geOpzoomerd.

  Een schoolvoorbeeld van een succesvol burger- en bewonersinitiatief – iedere Rotterdammer kent het werkwoord opzoomeren. In het begin lag de focus op elkaar groeten op straat, vervolgens ook op ‘schoon en heel’. Er kwamen geveltuintjes, straatbarbecues, de buurtkerstboom… en anno 2014 zijn bewoners ook actief in Taalinitiatieven, Voorlees- en Lief & Leedclubs.

 • Humanitas

  Deze landelijke organisatie voor lokale projecten biedt vrijwilligers structuur voor hun maatschappelijke initiatieven. Humanitas ondersteunt, net als In Concreto, hen plannen en diensten te verwezenlijken. Jayne Slot werkt sinds 2006 met Humanitas en vervulde er verschillende rollen (stadscoördinator, maatschappelijke activeringsconsulent, landelijk projectleider) in verschillende districten.

  Op dit moment is zij werkzaam in district Oost als consulent en begeleidt zij twee afdelingsbesturen. Vereniging Humanitas heeft ongeveer 300 betaalde krachten in Nederland, die 25.000 georganiseerde vrijwilligers begeleiden, die op hun beurt 70.000 deelnemers bijstaan.

 • Sociocratisch gespreksleider, juridisch en organisatie advies

  Als partner van het Sociocratisch Centrum Nederland/ TheSociocracyGroup-Netherlands (TSGnl) heeft In Concreto zich in de afgelopen jaren  gefocust op de gespreksleiding, sociocratische rechtsvormen en organisatieadvies.

  Daarbij is de opgebouwde praktijk leidend, In Concreto doet hetzelfde werk doch steeds meer expliciet sociocratisch. Daarbij is de verbinding met TSGnl van groot belang doordat In Concreto daardoor deel is van een sociocratische structuur en die ervaring blijkt vormend in de uitvoering van de methode. Het is nu eenmaal niet niks, en totaal anders dan anders, dat iedere stem telt, in de besluitvorming ook als het lastig wordt. De structuur dat is de lakmoesproef, willen we dit echt, gaan we dit doen?

  Op dit moment begeleidt In Concreto diverse groepen bij de organisatieontwikkeling, evt. richting sociocratische coöperatie en is gespreksleider bij het wijkoverleg Postjesbuurt in Amsterdam West.

 • Meerstemmige geschiedenissen uit de koloniale dimensie

  In Concreto heeft zich terug getrokken uit het landelijke project Onze Indische Buurten. Uiteindelijk is het project te complex geworden en raakte het doel,  de doorwerking van ons koloniale verleden in onze  samenleving ervaarbaar maken, teveel op de achtergrond. In “Meerstemmige geschiedenissen” in Amsterdam en Rotterdam waren we er wonderwel in geslaagd de balans tussen inhoud en organisatie te bewaren, nu niet.

  De Koloniale dimensie zal zich ongetwijfeld weer bij mij aandienen, tot die tijd oefen ik me in het samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en signaleer ik dat steeds meer mensen de Koloniale dimensie waarnemen en bevestig ik hen in het bestaan ervan.

  Gedreven door haar familiegeschiedenis en nieuwsgierigheid initieerde Jayne Slot in 2013 ‘Meerstemmige Geschiedenissen‘ in Amsterdam, over de doorwerking van ons koloniale verleden. In 2014 vond in Rotterdam een pilot plaats in samenwerking met Constance van Duinen en Belvedère, Verhalenhuis Rotterdam.